Hayalinizdeki Online Yayınevine Hoş Geldiniz!

userNecmettin Erbakan University Press
 Giriş
AnasayfaKategorilerSepetİletişimYAYIN BAŞVURU

Biyometri Rstudio Uygulamalı

200 TL 288 TL

Bilimsel çalışmaların olmazsa olmazı istatistiktir. Yapılan araştırmaların istatistik temelden yoksun olması aynı zamanda bilimsel bir temelinin de olmaması anlamına gelir. Bu nedenle istatistik temelden yoksun araştırma sonuçları veya makaleleri bilim adamlarınca bilimsel kabul edilmemektedir. İstatistik, günümüzde sadece bilimsel araştırmaların omurgası olmakla kalmayıp, aynı zamanda hayatın her alanında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Öyle ki istatistik biliminin kullanılmadığı bir bilimsel alan neredeyse yoktur. İstatistik Sosyoloji'de kullanıldığı zaman "Sosyometri", Ekonomi'de kullanıldığı zaman "Ekonometri" Antropolojide “Antropometri”, Kimya'da “Kemometri” ve Biyoloji ve Sağlık Bilimleri'nde kullanıldığı zaman ise "Biyometri veya Biyoistatistik" adını almaktadır. 
Günümüzde bazı araştırıcılar konunun uzmanı bir istatistikçiden yardım almak yerine bazı istatistik paket programlarını kullanarak kendi analizlerini yapmaya çalışmaktadırlar. Ancak verilerin yapısını (kesikli, sürekli) ve bu verilere uygulanacak yöntemleri bilmeden yapılan istatistik analizin doğru olma ihtimali neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu nedenle araştırıcıların analiz aşamasında istatistik yöntemlerini bilme ve uygulama becerisi gerekmektedir. Bazı araştırıcılar ise çalışmalarını tamamladıktan sonra istatistik yöntemlerle analizlerini yapmakta veya analiz yapmak için gerekli bazı temel bilgileri yoksa bu durumda bir istatistik uzmanına başvurmaktadırlar. Oysaki istatistik sadece sonuçları değerlendirme (analiz) aşamasında değil, denemelerin planlanması, verilerin elde edilmesi, sonuçların değerlendirilmesi (analizi) ve yorumlanması aşamalarında da başvurulması gereken uygulamalı bir bilimdir. Unutulmamalıdır ki yanlış olarak elde edilen verilerden doğru sonucu verecek hiçbir yöntem bulunmamaktadır.
Bu kitap lisans düzeyinde okutulan “Biyometri, Biyoistatistik, İstatistik” dersleri için yazılmıştır. Her bölümün sonunda mümkün olduğunca farklı bilim dallarından örnekler verilerek (bazıları çözümlü) okuyucu kitlesinin geniş olmasına çalışılmıştır. Ayrıca bu kitap kapsamında verilen örneklerin hem elle hem de RStudio ile çözümleri yapılmış ve sonuçların nasıl yorumlanacağı anlatılmıştır. Bu nedenle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de yararlanabileceği bir kaynak haline getirilmiştir. 

Bülten Kaydı

Bültenimize kaydolun avantajlardan yararlanın